Tankverwijdering en tanksanering

Wanneer een stookolietank niet meer gebruikt wordt, moet deze gereinigd en verwijderd worden. Indien het technisch onmogelijk is om de tank te verwijderen, wordt ze gereinigd en opgevuld.

We komen vrijblijvend ter plaatse om de situatie te bekijken en er wordt een prijsofferte opgemaakt. Bij goedkeuring verwijderen wij eerst het resterende vloeibare afval. Daarna wordt de tank vrijgelegd en opengemaakt. Het overgebleven slib wordt met absorptiekorrel opgenomen en vervolgens wordt de tank gereinigd met detergenten. Naargelang de situatie wordt de tank verwijderd of opgevuld met zand. Tenslotte wordt het gat terug opgevuld.

Wij laten alles netjes achter!!